Glas

Glas

Van grootschalig glasproject tot het vervangen van een koelkastruitje. Van (de restauratie) van glas in lood tot vervanging van bestaande ruiten door isolatieglas. Voor elke behoefte op glasgebied is Bos Schilderwerken uw partner. We leveren en zetten alle soorten glas.

Zoekt u een glazen paneel? Wilt u uw bestaande ruiten vervangen door dubbel glas of HR-glas? Wilt u ruitschade zo snel mogelijk laten repareren? Bos Schildwerken levert elk formaat glas in nagenoeg elke bewerking. Bel, mail of kom gerust langs in onze showroom om de mogelijkheden te bespreken. Een greep uit ons glasassortiment vindt u hieronder.

Isolatieglas (HR, HR+ en HR++)

Isolatieglas - de naam zegt het al - isoleert. Met dit glas blijft het 's winters binnen warm en 's zomers lekker koel. Bos Schilderwerken vervangt en/of plaatst isolatieglas. Uiteraard nemen we het oude glas mee. Want opgeruimd staat netjes!

Hardglazen wanden en deuren

Hardglas is perfect toepasbaar in huis, kantoor of tuin. Het is sterk, stijlvol en perfect schoon te houden. We leveren elk formaat en alle diktes en bewerkingen.

Enkelglas

We leveren blank floatglas in diktes van 2 tot en met 15 millimeter.

Figuurglas

Figuurglas, ook wel privacyglas, laat licht door, maar is niet doorzichtig.

Voorzetramen

Wilt u een extra raam plaatsen, maar mag of kunt u de bestaande ramen niet vervangen? Dan biedt een voorzetraam uitkomst.

Koelkastruiten

Voor elk type koelkast leveren we een ruit of glazen legplank op maat. Vraag vrijblijvend een offerte aan en laat u verrassen door onze scherpe prijzen.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van veel gestelde vragen over glas.
Staat uw vraag er niet tussen? Mail deze dan gerust naar info@bosboxmeer.nl

Hoe meet ik een ruit op?
Het exact opmeten van een ruit is een zeer secuur werkje. Dit kunt u bij twijfel het beste laten uitvoeren door Bos Schilderwerken. Om de maat ruwweg te bepalen (bijvoorbeeld voor een offerte) meet u de binnenzijden van de kozijnen op.

Wie plaatst het glas?
De medewerkers van Bos zijn erop geselecteerd dat ze u van A tot Z van dienst kunnen zijn. Dus ook het daadwerkelijk plaatsen van het glas is bij ons in goede handen.

Wat is isolatieglas?
Isolerend dubbelglas bestaat uit twee glasbladen die door een afstandhouder (bijv. een metalen kader) aan de rand van het glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen het glas (spouw), is gevuld met droge lucht.

Maken jullie ook spiegels op maat?
Ja, dat doen wij. Iedere spiegel maken wij speciaal op maat zodat deze altijd past. Ook het polyslijpen van de randen of het aanbrengen van stopcontactgaten is mogelijk.

Ik heb last van condensvorming aan de buitenzijde van mijn isolatieglas, hoe kan dit?
Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing.

Condensvorming aan de buitenzijde komt maar in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, zal de condens terug kunnen komen.

Ik heb last van condensvorming aan de binnenzijde(kamerzijde) van mijn glas, hoe kan dit?
Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Met HR++ beglazing is het risico op condensvorming het kleinst, enkel bij een zéér hoge luchtvochtigheid is condensvorming nog mogelijk. Bij standaard isolerend dubbelglas en zeker bij enkele beglazing zal veel eerder condens aan de kamerzijde ontstaan, dit is echter geen fout in het product.

Eventuele condensvorming is te voorkomen door goed te ventileren. Zeker als u uw bestaande beglazing laat vervangen, moet dus goed gekeken worden naar de mogelijkheden om te ventileren.

Mijn ruiten zijn niet helemaal helder, maar hebben een kleurtje, klopt dit?
Glas is nooit helemaal kleurloos, maar heeft, afhankelijk van de dikte, altijd een bepaalde tint. Omdat voor grote ruiten dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Hoewel dit in de meeste gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u dit risico uitsluiten door alle beglazing in dezelfde glasdikten uit te voeren.

HR++ beglazing heeft door de coating een iets andere kleur dan gewoon isolerend dubbelglas. Het is mogelijk dat tussen de coatings van verschillende fabrikanten kleine kleurverschillen zitten. Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus een klein kleurverschil met de andere ruiten ontstaan.

Ik zie vertekeningen als ik door mijn glas naar buiten kijk?
Het kan lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen zijn. Dit verschijnsel is niet te voorkomen en heeft te maken met de luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de fabricage wordt lucht tussen de twee glasbladen opgesloten. Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan wanneer de luchtdruk buiten lager wordt (lagedrukgebied) en hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk (hogedrukgebied).

Is mijn isolatieglas goed geplaatst?
Om de kwaliteit van isolerend dubbelglas en HR++ beglazing te garanderen en de eigenschappen tot hun recht te laten komen, moet de beglazing op de juiste wijze worden geplaatst. In Nederland zijn hier normen voor. Voor het plaatsen van de beglazing is dus deskundigheid en vakmanschap nodig. Laat dit bij voorkeur dan ook verzorgen door één van onze medewerkers.

Welke normen gelden voor het onderhoud van isolatieglas?
Ook voor het onderhoud zijn normen en richtlijnen opgesteld. Voor u is belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtinggaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven. Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Geadviseerd wordt om tenminste eenmaal in de vijf jaar een inspectie uit te (laten) voeren.

Valt mijn isolatieruit onder de garantie?
Bos Schilderwerken geeft garantie op isolerend dubbelglas en HR++ beglazing. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen. Aan deze garantie is een aantal voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, wordt ook de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar genoemd.

Welke soorten veiligheidsglas zijn er?
Veiligheidsglas is er in drie soorten:

Gehard glas
Gehard veiligheidsglas is speciaal behandeld glas. Het is vijf keer sterker dan gewoon glas en bestand tegen grotere temperatuurverschillen. Als het breekt, valt het in kleine veilige (onscherpe) korrels uiteen. Er bestaat dan geen kans op ernstig lichamelijk letsel. Gehard glas vindt u in vele toepassingen terug, zoals zijruiten van auto’s, bushokjes, glazen deuren, glazen tafels, keukens, etc. Maar gehard veiligheidsglas kan uiteraard ook toegepast worden in uw raam, schuifpui, deur, etc.

Gelaagd glas
Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit minimaal 2 glasbladen met daartussen een doorzichtige taaie plastic folie. Deze folie zorgt ervoor dat bij breuk het glas bij elkaar wordt gehouden. Hierdoor ontstaan geen gevaarlijke scherven en is er dus geen risico op ernstig lichamelijk letsel. Gelaagd glas heeft als extra voordeel dat de ruit bij breuk één geheel blijft en er dus geen grote opening ontstaat, zoals bij gewoon glas wel het geval is.

Draadglas
Draadglas is ook veiligheidsglas, maar zeer beperkt toepasbaar. De ingelegde draden zorgen ervoor dat bij breuk het glas bij elkaar gehouden wordt. Maar bij een grote stootbelasting (doorvallen, doorslaan, etc.) ontstaat er tóch een opening en dus ook de kans op lichamelijk letsel. In een woning is draadglas niet geschikt als veiligheidsglas.

Wat is Interferentie?
Interferentie is onder een bepaalde invalshoek zichtbaar in de vorm van petroleumachtige vlekken. Interferentie is een natuurkundig verschijnsel. Dit is iets anders dan vlekken die ontstaan door verwering, vlekken die er overigens hetzelfde uitzien. Interferentievlekken verplaatsen zich echter over het oppervlak verplaatsen door tegen de ruit te drukken; vlekken door verwering doen dit niet. De kans op interferentie is gering wanneer er gekozen wordt voor een glassamenstelling met ruiten van verschillende dikte.

Kleurbeleving HR ++ glas?
In de praktijk blijkt dat er door de coating op het glas een "gering" verschil in kleurbeleving is tussen HR ++ glas en gewoon isolerend dubbelglas en gewoon glas. In de praktijk blijkt dat de aanduiding van de coating met de term “neutraal” en “gering” niet in alle gevallen opgaat en soms zelfs als hinderlijk wordt ervaren. Het verdient aanbeveling om vooraf met de klant deze kleurverschillen te bespreken, dit kan aan de hand van een monster van het toe te passen glas te tonen. Het toepassen van HR ++ glas en andere glassoorten kunnen wel eens als hinderlijk overkomen. Ook kunnen ertussen de verschillende fabrikanten kleurverschillen voorkomen.

Wat is en hoe ontstaat thermische breuk?
Thermische breuk ontstaat door temperatuurverschillen. Wanneer glas zorgvuldig gesneden met een plaatselijk temperatuurverschil te maken krijgt van meer dan 30 °C is de kans op thermische breuk aanwezig.

Thermische breuk is te onderscheiden van mechanische breuk door zijn breukpatroon. Deze temperatuurverschillen kunnen ontstaan door:

  • slagschaduw;
  • beschilderingen op de ruiten;
  • gedeeltelijk afplakken;
  • openingen in een vensterbank met daaronder de radiator;
  • te dicht bij het glas geplaatste radiator.
  • onjuist toepassen van zon absorberende beglazing


Er zitten cementstrepen op glas?
Door het uitlogen van kalk uit steenachtige, cementhoudende mengsels, en beton kan er op glas schade ontstaat. Deze geheten cementstrepen zijn meestal met normale reinigingsmiddelen niet meer te verwijderen. Door onjuiste detaillering kan het glas in aanraking komen met de uitlogende cementstof en kalkhoudend water. Deze vervuiling zal op den duur een moeilijk te verwijderen cementafzetting en etsschade op het glas te zien geven.

Voordat de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd zal de oorzaak moeten worden opgelost.

Soms is deze etsschade is nog te herstellen als het in een vroegtijdig stadium wordt geconstateerd en dus nog niet te ver is ingevreten in het glas.
De herstelmogelijkheden variëren van eenvoudig tot zeer agressief:

Bij de lichtere gevallen kunt u proberen de cementstrepen te verwijderen met WC-eend of een keramische kookplaatreiniger;

Bij wat zwaardere gevallen kunt u de verontreinigingen laten verwijderen door polijsten. Dit wordt meestal uitgevoerd door gespecialiseerd bedrijf met water waaraan puimsteenpoeder of ceriumoxide is toegevoegd;

Bij zware gevallen kan geprobeerd worden de verontreiniging met een etsvloeistof op basis van zoutzuur en fluorwaterstofzuur te behandelen. Het werken met etsvloeistoffen houdt een extra veiligheids- en gezondheidsrisico in en moet goed worden begeleid. Draag zuurbestendige kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht en draag altijd een mondmasker.

Bij al deze werkzaamheden gaat het in eerste instantie om het verwijderen van de afzetting op het glas. Door na het verwijderen van de cementstrepen het glas te behandelen met een waterafstotende laag zal het glas minder snel vervuilen. Deze laag kan bij nieuw glas gelijk bij de fabricage vanuit de fabriek worden aangebracht.

foto

Offerte, afspraak of advies?

Neem contact op met Bos Schilderwerken voor een offerte op maat, een afspraak en/of advies. Bel ons op 0485 - 573287 of mail naar info@bosboxmeer.nl

Contact opnemen Offerte aanvragen